CHO THÊU MÁY LẠNH TỪ 1HP - 100HP

Giá Tiền: 
0
Bảo hành: 
12 THÁNG
Chi tiết: 

 Có Sản Phẩm Giá rẻ hơn - Tìm Sản Phẩm Theo Đúng Nhu Cầu 

ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH HOÀNG LONG CHO THUÊ CÁC LOẠI MÁY LẠNH ,VỚI CÁC MỤC ĐÍCH NGẮN HẠN : HỘI NGHỊ ,