Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY VH- 8699 HY3

16.000.000  13.600.000 

Tủ Lạnh cũ Khác

BÁN TỦ LẠNH TATUNG 90 LÍT

1.300.000 
12.000.000 
1.800.000 

Tủ Lạnh cũ Khác

TỦ LẠNH ELEXTROLUX 400 LÍT

4.000.000 

Tủ Lạnh Toshiba cũ

TỦ LẠNH TOSHIBA 400 LÍT

4.500.000 

Tủ Lạnh Toshiba cũ

Tủ lạnh TOSHIBA cũ 210L

2.400.000 
3.100.000 

Tủ Lạnh Toshiba cũ

BÁN TỦ LẠNH TOSHIBA 200 LÍT 99%

2.900.000 

Tủ Lạnh Toshiba cũ

BÁN TỦ LẠNH TOSHIBA 350 LÍT

3.500.000 
4.500.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

TỦ LẠNH SHARP CŨ 180L

2.500.000 
5.000.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

TỦ LẠNH CŨ SHARP 220 LÍT

2.750.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

TỦ LẠNH SHARP CŨ 195 LIT

2.500.000 
2.300.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

BÁN TỦ LẠNH SHARP 150 LIT

2.400.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

BÁN TỦ LẠNH SHARP 700 LÍT

9.000.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

Tủ Lạnh Sharp 305 LÍT

4.500.000 

Tủ lạnh Sharp cũ

TỦ LẠNH SHARP 345 LÍT

4.500.000 
3.800.000 
2.600.000 
1.700.000 

Tủ lạnh Sanyo cũ

TỦ LẠNH SANYO 180 LÍT

3.500.000 
3.100.000 

Tủ lạnh Sanyo cũ

BÁN TỦ LẠNH SANYO 90 LÍT

1.250.000 

Tủ lạnh Sanyo cũ

BÁN TỦ LẠNH SHARP 700 LÍT

9.000.000 

Tủ lạnh Sanyo cũ

BÁN TỦ LẠNH SANYO 125 LÍT

3.200.000 

Tủ lạnh Sanyo cũ

BÁN TỦ LẠNH SANYO 180 LÍT

1.700.000 

Tủ lạnh Sanyo cũ

BÁN TỦ LẠNH SANYO 140 LÍT

1.700.000 
1.800.000 

Tủ lạnh Samsung cũ

TỦ LẠNH SAMSUNG CŨ 220 L

Liên hệ

Tủ lạnh Samsung cũ

BÁN TỦ LẠNH SAMSUNG 210L

2.500.000 
2.000.000 

Tủ lạnh Panasonic cũ

TỦ LẠNH PANASONIC 360 LÍT

3.000.000 
3.100.000 

Tủ lạnh Panasonic cũ

TỦ LẠNH PANASONIC 160 LÍT

1.800.000 

Tủ Lạnh Nội Địa Nhật

BÁN TỦ LẠNH NỘI ĐỊA NATIONAL

15.000.000 

Tủ Lạnh Nội Địa Nhật

BÁN TỦ LẠNH NỘI ĐỊA TOSHIBA

12.000.000 

Tủ Lạnh Nội Địa Nhật

TỦ LẠNH ELEXTROLUX 320 LÍT

Liên hệ

Tủ lạnh National cũ

TỦ LẠNH NATIONAL CŨ 560LIT

7.000.000 

Tủ lạnh Mitsubishi cũ

TỦ LẠNH MITSUBISHI CŨ 220 L

Liên hệ
3.900.000 

Tủ lạnh LG cũ

BÁN TỦ LẠNH LG 350 LÍT

1.000.000