Hiển thị một kết quả duy nhất

Giảm giá!
23.000.000  22.000.000 
Giảm giá!
23.000.000  15.000.000 
Giảm giá!
23.000.000  15.000.000 
Giảm giá!
6.500.000  2.500.000 
Giảm giá!
9.000.000  6.500.000 
Giảm giá!
23.000.000  16