Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT PEPSI 650 LÍT 95%

20.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT ALASKA SM – 25 CŨ

105.000.000  60.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ TRƯNG BÀY THỊT 3 TẦNG CŨ

105.000.000  45.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ BÁNH KEM BERZAJA CŨ

29.500.000  17.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT 4 CÁNH CŨ

59.000.000  42.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ TRÁI CÂY KHÔNG CỬA

50.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT TRƯNG THỊT CÓ INVERTER 90%

55.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

Tủ mát Alaska cũ

TỦ BÁNH KEM 3 TẦNG CŨ

40.000.000  19.000.000 
Giảm giá!
65.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT NORthwind AGR -1000-TA

28.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT TRÁI CÂY 2 CÁNH CŨ

28.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT NORTHWIND AGR -1600 -TA

42.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY ALASKA SM -25

95.000.000  60.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ BÁNH KEM VINACOOL CŨ

25.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT 3 CÁNH CŨ

33.000.000  18.000.000 
Giảm giá!
75.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT SANAKY DAVH1520HP

33.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT SANAKY 3 CÁNH CŨ

33.000.000  22.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT SANAKY VH -1520HP

35.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT NORTHWIND AGR-2200-BA

62.000.000  42.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT CARIER 2DGB-IVTH 98%

22.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY LẠNH ALASKA SM-25

99.000.000  60.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT PANASONIC 3 CÁNH CŨ

40.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ THỊT TƯƠI CŨ

7.000.000  3.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ SIÊU THỊ SLG -1500F

65.000.000  3.000.000 

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT CỬA HỞ OPPO

Liên hệ
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT SANAKY VH -1009 HP

21.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

QUẦY MÁT SANAKY VH-25HP ( TỦ SIÊU THỊ)

90.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

Tủ Đông Inox cũ

BÀN MÁT ĐÀI LOAN 1,8 MÉT

14.000.000  9.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY TRƯNG BÀY SIÊU THỊ NORTHWIND XGG-20

87.000.000  49.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY TRƯNG BÀY ALASKA DKM -25 99%

37.000.000  27.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY THỊT VINACOLL

23.000.000  19.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT VINACOOL 3 MÉT 99%

75.000.000  45.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ TRƯNG BÀY VINA COOL LG -2500F

75.000.000  45.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT 3 CÁNH SANAKY

23.000.000  22.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ THỊT CARIER 1 MÉT 8

75.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ SHOWCAT THỊTCARIER 1800

60.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT SANAKY 1000 LÍT 90%

23.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY VH- 8699 HY3

16.000.000  13.600.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT OKIWI 1000 LÍT ZIN 100%

25.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG ĐỨNG OKIWI 90%

70.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ RAU SIÊU THỊ CARIER LD 2 MÉT

75.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT KÍNH CONG TRƯNG BÀY BÁNH KEM

27.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT 3 CÁNH 1500 LÍT

33.000.000  23.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT SANAKY 200 LÍT

6.500.000  2.500.000 

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

HỆ THỐNG TỦ SIÊU THỊ MINImart

Liên hệ
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY TRƯNG BÀY CARIER 2 MÉT

95.000.000  35.000.000 
Giảm giá!
75.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ SHOWCAT THỊT CARIER LD 1900MA

60.000.000  25.000.000 

Tủ mát Alaska cũ

TỦ MÁT ALASKA LC 643 H 99%

Liên hệ