Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG DARLING 1079 ASI

15.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT ALASKA SM – 25 CŨ

105.000.000  60.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ TRƯNG BÀY THỊT 3 TẦNG CŨ

105.000.000  45.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ BÁNH KEM BERZAJA CŨ

29.500.000  17.000.000 
Giảm giá!

Tủ đông Alaska cũ

BÀN ĐÔNG ALASKA T-18F

33.000.000  20.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG KHÔNG ĐÓNG TUYẾT ALASKA KN-450

32.000.000  17.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT 4 CÁNH CŨ

59.000.000  42.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ TRÁI CÂY KHÔNG CỬA

50.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT TRƯNG THỊT CÓ INVERTER 90%

55.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG NORTHWIN AGG-1550 -BA

72.000.000  5.000.000 
Giảm giá!

Tủ mát Alaska cũ

TỦ BÁNH KEM 3 TẦNG CŨ

40.000.000  19.000.000 
Giảm giá!
65.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG VINACOOL WD-960/1260

45.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT NORthwind AGR -1000-TA

28.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG TRƯNG BÀY 3 CỬA Northwind

7.000.000  5.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT NORTHWIND AGR -1600 -TA

42.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG ALASKA KN-450

38.000.000  26.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY ALASKA SM -25

95.000.000  60.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ BÁNH KEM VINACOOL CŨ

25.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT THỊT CARIER SN 188 72 PT

55.000.000  29.000.000 
Giảm giá!
75.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH -888KA

16.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG ĐỨNG ALASKA IF-25

11.900.000  9.900.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG IARP KREA -260.9

55.000.000  19.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT SANAKY DAVH1520HP

33.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ MÁT SANAKY 3 CÁNH CŨ

33.000.000  22.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT SANAKY VH -1520HP

35.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT NORTHWIND AGR-2200-BA

62.000.000  42.000.000 
Giảm giá!

Tủ trưng bày bánh kem

TỦ BÁNH KEM ĐỂ BÀN BERJAYA

26.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT CARIER 2DGB-IVTH 98%

22.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG SANAKY 1399 HY3

28.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY LẠNH ALASKA SM-25

99.000.000  60.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT PANASONIC 3 CÁNH CŨ

40.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG STELLA 250

55.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ THỊT TƯƠI CŨ

7.000.000  3.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ BÁNH KEM BERJAYA CCS12SB13-2FB

40.000.000  25.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ SIÊU THỊ SLG -1500F

65.000.000  3.000.000 
Giảm giá!

Tủ Mát Siêu Thị Cũ

TỦ BÁNH KEM Snow village

20.000.000  12.000.000 

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ MÁT CỬA HỞ OPPO

Liên hệ
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG ĐỨNG OKIWI NB -1280FD

75.000.000  29.000.000 

Tủ Mát Siêu Thị Cũ

TỦ MÁT CARIER SN 12572PT

Liên hệ
Giảm giá!

Tủ Mát Siêu Thị Cũ

QUẦY BÀY HÀNG ALASKA DKM 20 (99%)

35.000.000  27.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY SIÊU THỊ CARIER LD 12805MEA

90.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

TỦ MÁT CŨ - QUA SỬ DỤNG

QUẦY MÁT SANAKY VH-25HP ( TỦ SIÊU THỊ)

90.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

Tủ Đông Inox cũ

BÀN MÁT ĐÀI LOAN 1,8 MÉT

14.000.000  9.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY TRƯNG BÀY SIÊU THỊ NORTHWIND XGG-20

87.000.000  49.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

BÀN MÁT BERJAYA 1,8 MÉT CŨ

37.000.000  21.000.000 
Giảm giá!
65.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

QUẦY TRƯNG BÀY ALASKA DKM -25 99%

37.000.000  27.000.000 
Giảm giá!

Tủ Đông Inox cũ

BÀN MÁT BEZJAYA 90% 1,8 mét

43.000.000  25.000.000