Liên hệ

Máy lạnh Panasonic cũ

MÁY LẠNH PANASONIC 2HP

8.000.000 
5.000.000 
6.500.000 

Máy lạnh LG cũ

MÁY LẠNH LG 1.5 HP

4.000.000 
4.000.000 

Máy lạnh LG cũ

MÁY LẠNH LG 1.0 HP

3.500.000 

Máy lạnh Daikin cũ

MÁY LẠNH DAIKIN 2HP INVERTER

6.500.000 

Máy lạnh Daikin cũ

Bán MÁY LẠNH DAIKIN 1HP INVERTER

3.800.000 

Máy lạnh Daikin cũ

MÁY LẠNH DAIKIN 2HP INVERTER

7.000.000 

Máy lạnh Daikin cũ

MÁY LẠNH DAIKIN INVERTER 1.5HP

5.000.000 

Máy lạnh Daikin cũ

BÁN MÁY LẠNH DAIKIN 1HP

4.800.000 

Máy lạnh Daikin cũ

BÁN MÁY LẠNH DAIKIN 1HP INVERTER

4.000.000 
Liên hệ

Máy lạnh Reetech cũ

MÁY LẠNH CŨ REETECH 1HP

3.500.000 
5.500.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN MÁY LẠNH SANYO CŨ 1.5HP

4.000.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN MÁY LẠNH SANYO CŨ 1HP

3.850.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN MÁY LẠNH SANYO CŨ 1HP

3.800.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN MÁY LẠNH SANYO CŨ 1.5HP

4.500.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN MÁY LẠNH SANYO CŨ 2 HP

7.000.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN MÁY LẠNH SANYO 1HP

3.400.000 
6.000.000 

Máy lạnh Toshiba cũ

MÁY LẠNH TOSHIBA 2HP

7.000.000 

Máy lạnh Toshiba cũ

BÁN MÁY LẠNH TOSHIBA CŨ 1HP

5.500.000 

Máy lạnh Sanyo cũ

BÁN TỦ LẠNH SANYO CŨ 160LIT

1.600.000