Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY VH -8899K

25.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG DARLING 1079 ASI

15.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG ĐỨNG AQUAFIN

30.000.000  9.900.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY VH -4099 HY3

8.500.000  6.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG TIẾT KIỆM ĐIỆN

11.000.000  8.500.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH 1000 LÍT

18.000.000  10.000.000 
Giảm giá!

Tủ đông Alaska cũ

TỦ ĐÔNG CŨ GIÁ RẺ

2.800.000  2.700.000 
Giảm giá!

Tủ đông Alaska cũ

BÀN ĐÔNG ALASKA T-18F

33.000.000  20.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG KHÔNG ĐÓNG TUYẾT ALASKA KN-450

32.000.000  17.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG VINACOOL WD-960/1260

45.000.000  30.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG TRƯNG BÀY 3 CỬA Northwind

7.000.000  5.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG TRƯNG BÀY OKIWI NB -1206 FG

35.000.000  10.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG ALASKA KN-450

38.000.000  26.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY 1199 HY3

21.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

Tủ đông Alaska cũ

TỦ ĐÔNG CŨ 200 LÍT 99%

5.000.000  3.500.000 
Giảm giá!
9.000.000  6.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY CŨ GIÁ RẺ

55.000.000  3.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY VH -888Ka

18.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG DARLING 1179 ASI

17.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH -888KA

16.000.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG ĐỨNG ALASKA IF-25

11.900.000  9.900.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG Bonnet Névé

40.000.000  15.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG IARP KREA -260.9

55.000.000  19.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG DARLING CŨ

14.500.000  14.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG CŨ

7.500.000  3.500.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG SANAKY 1399 HY3

28.000.000  18.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG STELLA 250

55.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ THỊT TƯƠI CŨ

7.000.000  3.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG DARLING 1079 ASI

14.500.000  12.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG ĐỨNG OKIWI NB -1280FD

75.000.000  29.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG LIEBHERR 90%

90.000.000  6.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY 6699HY3 CŨ

14.000.000  11.000.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG DARLINGS 1079 ASI CŨ

14.000.000  10.000.000 
Giảm giá!
65.000.000  35.000.000 
Giảm giá!

Chưa phân loại

TỦ ĐÔNG DARLING 1300 LÍT

19.000.000  17.000.000 

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG ĐỨNG OKIWI CŨ 95%

Liên hệ
Giảm giá!

Chưa phân loại

TỦ ĐÔNG ALASKA KN-400

24.000.000  19.000.000 
Giảm giá!
43.000.000  28.000.000 
Giảm giá!

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ NHÀ HÀNG 1600 LÍT ZIN 100%

60.000.000  39.000.000 
Giảm giá!

Tủ đông Alaska cũ

TỦ ĐÔNG ALASKA 1200 LÍT 99%

23.000.000  17.000.000 

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG ĐỨNG AQUAFUN 600 LÍT

Liên hệ
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG SANAKY VH- 8699 HY3

16.000.000  13.600.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG ĐỨNG OKIWI 90%

70.000.000  29.000.000 

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

HỆ THỐNG TỦ SIÊU THỊ MINImart

Liên hệ

Hàng qua sử dụng mới 99%

TỦ ĐÔNG SANAKY 100 LÍT CŨ

Liên hệ
Giảm giá!
75.000.000  30.000.000 
Giảm giá!
17.000.000  11.500.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ ĐÔNG DARLING 450 LÍT 99,9%

9.500.000  6.500.000 
Giảm giá!

TỦ ĐÔNG CŨ - QUA SỬ DỤNG

TỦ SHOWCAT THỊT CARIER LD 1900MA

60.000.000  25.000.000